1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713
1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713

$360,000

1330 S 2nd Avenue, Tucson, AZ, 85713

21
Courtesy of: OMNI Homes International