1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712
1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712

$313,000

1130 N Sahuara Avenue, Tucson, AZ, 85712

14
Courtesy of: Opendoor Brokerage, LLC