2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712
2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712

$280,000

2568 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85712

19
Courtesy of: RE/MAX Select