620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711
620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711

$215,000

620 N Santa Rosa Avenue, Tucson, AZ, 85711

16
Courtesy of: Acacia Partners